Teraz w FlyStore.pl  RATY 0%  tylko do 31.07.24! Sprawdź szczegóły 

DJI Care Refresh - FAQ

Czym jest DJI Care Refresh?


 

 

DJI Care Refresh to plan obsługi posprzedażowej wprowadzony przez markę DJI, który zapewnia bardzo wygodne, elastyczne i opcjonalne rozwiązania w zakresie ochrony przed wypadkami czy przypadkowymi uszkodzeniami, pozwalając cieszyć się produktami DJI z większym spokojem.
Usługa DJI Care Refresh Series obejmuje następujące dwa plany serwisowe, które można wybrać w zależności od potrzeb:

 

Usługa

Obsługiwane produkty

Plan roczny

Plan dwuletni

Wymiana produktu

Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub odleci podczas normalnego użytkowania lub w wyniku wypadku, po zakończeniu procesu wymiany[1] można uzyskać sprawny produkt od DJI.

[1] Obejmuje dodatkową opłatę za wymianę; kliknij tutaj, aby sprawdzić opłaty za wymianę.

 

W przypadku uszkodzenia: wszystkie modele

W przypadku zgubienia: DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3 Pro Cine, DJI Mini 2 SE, DJI Mini 3, DJI Mavic 3 Classic, DJI Avata, DJI Mini 3 Pro, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Cine, DJI AIR 2S, Mavic Air 2, DJI Mini 2 i DJI Mini SE.

Dwie wymiany w ciągu roku:

Możliwość dwukrotnego użycia w przypadku uszkodzeń i jednokrotnego użycia w przypadku zgubienia.

Trzy wymiany w ciągu dwóch lat:

Możliwość trzykrotnego użycia w przypadku uszkodzeń i dwukrotnego użycia powodu odlotu.

Ekskluzywne rabaty na naprawę sprzętu

Jeśli sprzęty lub akcesoria zostaną uszkodzone podczas normalnego użytkowania lub w wyniku wypadku, zarówno sprzęt, jak i akcesoria wysłane do naprawy są uprawnione do ekskluzywnych rabatów w ramach określonego limitu. Kliknij tutaj, aby sprawdzić szczegółowe rabaty i limity ubezpieczenia.

DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Cine

Dwukrotnie w ciągu roku.

Trzykrotnie w ciągu roku.

Przedłużony okres gwarancji

Wydłużenie oficjalnego okresu gwarancji na sprzęty objęte gwarancją[2]. Bezpłatna usługa naprawy jest świadczona przez DJI, jeśli sprzęty objęte gwarancją działają nieprawidłowo z powodu błędu niezwiązanego z użytkownikiem w okresie gwarancyjnym.

[2] Może się różnić w zależności od regionu; pierwszeństwo ma umowa serwisowa.

Wszystkie modele

Obowiązuje 1- roczny plan gwarancyjny; bez możliwości dodatkowego przedłużenia.

Przedłużony do dwóch lat.

Nagrody za bezpieczne użytkowanie 

Jeśli produkt nie korzystał z usługi wymiany w okresie gwarancji, po wygaśnięciu bieżącej usługi DJI Care Refresh zostanie zapewniona dodatkowa roczna usługa przedłużonej gwarancji.

DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3 Pro Cine, DJI Mini 2 SE, DJI RS 3 Mini, DJI Mini 3, DJI Mavic 3 Classic, Osmo Mobile 6, Osmo Mobile SE, Osmo Action 3, DJI Avata, DJI RS 3, DJI RS 3 Pro, DJI Mini 3 Pro, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Cine, DJI Action 2

Przedłużony do dwóch lat I do

Trzech lat w Europie i U.K

Przedłużony do trzech lat.

Konserwacja fabryczna

Usługi serwisowe DJI oferują fabryczną konserwację obejmującą podstawowe przeglądy, aktualizacje, kalibracje, czyszczenie i wymianę szybko zużywających się części, aby utrzymać drona w doskonałym stanie.

DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Cine

Raz w roku.

Dwukrotnie w roku.


* Nagrody za bezpieczne użytkowanie przyznawane przy pierwszym zakupie: Jeśli produkt DJI nie korzystał z usługi wymiany w okresie ważności zakupionej po raz pierwszy usługi DJI Care Refresh, po wygaśnięciu bieżącej usługi DJI Care Refresh zostanie zapewniona dodatkowa roczna usługa gwarancji. Obsługiwane produkty: DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3 Pro Cine, DJI Mini 2 SE, DJI RS 3 Mini, DJI Mini 3, DJI Mavic 3 Classic, Osmo Mobile 6, Osmo Mobile SE, Osmo Action 3, DJI Avata, DJI RS 3, DJI RS 3 Pro, DJI Mini 3 Pro, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Cine, DJI Action 2

* W okresie wprowadzania nowego opakowania do danego produktu, usługi wymienione na opakowaniu mogą nie być aktualizowane. Po powiązaniu i aktywowaniu fizycznej karty DJI Care Refresh użytkownicy mogą korzystać z zalet aktualizacji. Najbardziej aktualne informacje o korzyściach można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej DJI.

 

Na jakich zasadach można korzystać z DJI Care Refresh?


 

 

 

DJI Care Refresh można powiązać z produktem DJI, jeśli spełnia on jedno z następujących kryteriów:
· Jest to nowy i nieaktywowany dotychczas produkt;
· Dron lub gimbal został aktywowany w przeciągu ostatnich 48 godzin;
· Urządzenie przenośne zostało aktywowane w ciągu ostatnich 30 dni;

Jeśli produkt nie spełnia powyższych warunków, należy złożyć wniosek o weryfikację wideo lub skontaktować się z pomocą techniczną DJI w celu odesłania produktu. DJI Care Refresh można zakupić w ciągu 72 godzin od otrzymania powiadomienia o zakupie.

 

Gdzie można korzystać z usługi DJI Care Refresh?


 

 

Obecnie DJI Care Refresh jest dostępny tylko dla klientów w USA, Kanadzie, krajach UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Australii, Hongkongu, Tajwanie, Japonii, Korei Południowej i Chinach kontynentalnych.

Aby zapewnić optymalne korzystanie z usług, DJI Care Refresh oraz produkt DJI muszą zostać zakupione w tym samym kraju lub regionie.

 

Jak zakupić DJI Care Refresh?


 

 1. DJI Care Refresh można zakupić z produktem DJI w naszym sklepie internetowym DJI;
 2. W sklepie internetowym DJI należy przejść do zakładki Drony DJI –> Akcesoria DJI -> DJI Care Refresh 
 3. Po zakupie należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby powiązać DJI Care Refresh z urządzeniem DJI.

 

Jak długi jest okres ochrony DJI Care Refresh i jak można obliczyć czas jego obowiązywania?


 

 

 • Okres ważności usługi wymiany i ekskluzywnej usługi rabatów na naprawy, świadczonej przez DJI Care Refresh (plan 1-roczny) będzie liczony od godziny 0:00 w dniu określonym w umowie serwisowej, a okres ważności wynosi 12 miesięcy. Okres ważności usługi Rewards for Safe Flight świadczonej przez DJI Care Refresh (plan 1-roczny) będzie liczony od momentu wygaśnięcia okresu ważności usługi wymiany i zniżki na naprawę, a okres ważności wynosi 12 miesięcy (w Europie i Wielkiej Brytanii okres ważności usługi Rewards for Safe Flight będzie liczony od momentu wygaśnięcia oficjalnego okresu gwarancji).
 • Okres ważności usługi wymiany świadczonej przez DJI Care Refresh (plan 2-letni) będzie liczony od godziny 0:00 w dniu określonym w umowie serwisowej, a okres ważności wynosi 24 miesiące. Okres ważności usługi rozszerzonej gwarancji świadczonej przez DJI Care Refresh (plan 2-letni) będzie liczony od godziny 0:00 drugiego roku w dniu określonym w umowie serwisowej. Zakończy się on w tym samym czasie, w którym wygaśnie okres usługi wymiany. Okres ważności wynosi 12 miesięcy. Okres ważności usługi Rewards for Safe Flight świadczonej przez DJI Care Refresh (plan 2-letni) będzie liczony od momentu wygaśnięcia okresu ważności usługi wymiany i usługi naprawy ze zniżką, a okres ważności wynosi 12 miesięcy.

  Data podana w umowie serwisowej zależy od metody zakupu i powiązania DJI Care Refresh:
 • W przypadku zakupu DJI Care Refresh wraz z produktem DJI w sklepie DJI Store, data podana w umowie serwisowej będzie datą aktywacji produktu. W przypadku serii Osmo Mobile, DJI OM 5 i DJI OM 4, jeśli produkt nie zostanie aktywowany po zakupie, DJI Care Refresh zacznie obowiązywać automatycznie 45 dni po dacie dostawy.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w umowie serwisowej.
 • Data podana w umowie serwisowej jest dniem zakupu, gdy DJI Care Refresh jest kupowany oddzielnie w sklepie internetowym DJI.
 • Data określona w umowie o świadczenie usług jest dniem, w którym DJI Care Refresh jest połączony z urządzeniem DJI za pomocą kodu aktywacyjnego.


Z wyżej wymienionych usług nie można korzystać poza okresem ważności. Uszkodzenie lub wypadek produktu objętego usługą, który wystąpił poza okresem jej ważności, nie jest objęty usługą DJI Care Refresh.

 

Jaka jest różnica między DJI Care Refresh a gwarancją na produkt DJI? Czy DJI Care Refresh można zakupić podczas ubiegania się o usługę posprzedażową?


 

Gwarancja na produkt dotyczy, gdy produkt DJI działa nieprawidłowo z powodu błędu nie spowodowanego przez użytkownika. Produkty DJI kwalifikują się do tej usługi w okresie gwarancyjnym. Jeśli zakupiono DJI Care Refresh, okres gwarancji może zostać przedłużony.

DJI Care Refresh zapewnia wymianę i naprawę ze zniżką w przypadku uszkodzenia produktu. Jeśli koszty naprawy są objęte standardową gwarancją, nie wpływa to na limit wymiany lub naprawy w ramach DJI Care Refresh.

Konserwacja fabryczna przez DJI Care Refresh to konserwacja zapobiegawcza. Wszelkie usterki będą obsługiwane w ramach oficjalnej gwarancji, wymiany lub naprawy ze zniżką.

Data rozpoczęcia DJI Care Refresh jest różna dla różnych usług. Uszkodzenia przed wejściem tej usługi w życie nie są objęte DJI Care Refresh. Opłaty poniesione przed rozpoczęciem usługi nie zostaną zwrócone.

 

Czy DJI Care Refresh ma zasięg międzynarodowy?


 

DJI Care Refresh zapewnia międzynarodowy zasięg dla DJI RS 3 Mini, Osmo Mobile 6, Osmo Mobile SE, Osmo Action 3, DJI Action 2, DJI OM 4, DJI OM4 SE, DJI OM 5, DJI RS 2, DJI RSC 2, DJI RS 3, DJI RS 3 Pro i DJI Pocket 2.

W przypadku produktów zakupionych w oficjalnych sklepach DJI lub autoryzowanych kanałach, można korzystać z usług wymiany i gwarancji, oraz rozszerzonej gwarancji w planie DJI Care Refresh (2 lata), w oficjalnym lub autoryzowanym centrum naprawczym DJI. Wszystko po potwierdzeniu spełnienia warunków usługi i z ważnym dowodem zakupu. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z pomocą techniczną DJI.

* W przypadku innych, niewymienionych powyżej produktów usługa DJI Care Refresh jest dostępna tylko w kraju lub regionie, w którym zakupiono DJI Care Refresh.

 

Jakie produkty są objęte usługą wymiany sprzętu w ramach DJI Care Refresh Flyaway?


 

Usługa wymiany DJI Care Refresh Flyaway obejmuje następujące modele: DJI Air 3, DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3 Pro Cine, DJI Mini 2 SE, DJI Mini 3, DJI Mavic 3 Classic, DJI Avata, DJI Mini 3 Pro, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Cine, DJI AIR 2S, Mavic Air 2, DJI Mini 2 i DJI Mini SE.

Jeśli powyższy produkt ulegnie awarii, po zakończeniu procesu wymiany można uzyskać sprawny produkt od DJI.


Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z procesem usługi zastępczej w Warunkach świadczenia usług.

 

Jakie funkcje powiązania konta oraz kontrolera są wymagane dla usługi DJI Care Refresh Flyaway?


 

Aby kwalifikować się do wymiany drona w ramach usługi Flyaway, konto DJI musi być powiązane z dronem, natomiast kontroler musi być powiązany z dronem.
· Powiązanie drona z kontem DJI oznacza, że właściciel konta jest właścicielem drona.
· Powiązanie drona z kontrolerem zdalnego sterowania automatycznie przypisuje danego drona konkretnemu kontrolerowi.

Jeśli dojdzie do zagubienia drona tylko właściciel powiązanego konta może ubiegać się o usługę wymiany w ramach Flyaway i przedstawić raport odlotu wraz z powiązanym kontrolerem.

W związku z tym, aby skorzystać z usługi Flyaway na swoich produktach, należy przejść do [Profile] - [Device Management] w aplikacji, aby wcześniej powiązać konto aplikacji z dronem, a także powiązać kontroler z dronem.

 


Usługa wymiany drona w ramach Flyaway nie może być użyta, jeśli zagubiony dron nie był powiązany z kontem i kontrolerem lub jeśli konto lub kontroler nie były ze sobą powiązane przed zagubieniem drona.

 

Czy można odnowić DJI Care Refresh po jego wygaśnięciu? Czy po skorzystaniu z możliwości wymiany sprzętu w ramach usługi trzeba ponownie zakupić DJI Care Refresh?


 

Jeśli plan DJI Care Refresh (plan 1-roczny) jeszcze nie wygasł i pozostała co najmniej jedna wymiana produktu do wykorzystania, można zakupić DJI Care Refresh +, który przedłuża usługę wymiany o kolejny rok, a także przedłuża okres gwarancji na produkt.

Ponieważ DJI Care Refresh + zapewnia drugi rok usług posprzedażowych, DJI Care Refresh + nie może zostać zakupiony, jeśli zakupiono wcześniej 2-letni plan DJI Care Refresh.


DJI Care Refresh nie może być kupowany wielokrotnie. Każdy produkt DJI może zostać powiązany z usługą DJI Care Refresh tylko raz. Po skorzystaniu z usługi świadczonej przez DJI Care Refresh, jeśli numer seryjny produktu zostanie zmieniony, dostarczony produkt zostanie automatycznie powiązany z oryginalną usługą DJI Care Refresh, która będzie kontynuowana, podobnie jak okres gwarancji produktu. Nie należy ponownie kupować DJI Care Refresh dla urządzenia zastępczego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
// View
Sklep internetowy Shoper Premium